Article view

Seabin ถังนักดูด ผู้พิทักษ์ท้องทะเล

Seabin ถังนักดูด ผู้พิทักษ์ท้องทะเล

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทุกวันนี้ ขยะพลาสติกเป็นมลพิษอย่างมากกับผืนน้ำของโลกเรา สตาร์ทอัพหลายๆบริษัทพยายามคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา ทั้งคิดค้นไอเดียใหม่ๆ และสร้างเครื่องมือ เพื่อที่จะลดปริมาณและกำจัดขยะ รักษาไว้ซึ่งแนวปะการัง และสัตว์น้ำ โปรเจคที่เราจะพูดถึงวันนี้คือโปรเจค “The Seabin” เป็นสตาร์ทอัพที่มี Peter Ceglinski เป็น CEO ร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น Mission Blue

โปรเจค The Seabin เป็นถังขยะที่สามารถถอดประกอบ ระหว่างตัวถึง และถุงขยะ มันสามารถเก็บขยะในน้ำด้วยการสูบน้ำเข้ามาในตัวเอง โดยอาศัยคลื่นน้ำที่พัดพาเข้าสู่ฝั่ง ปีที่แล้วมันสามารถเก็บขยะได้ 1.5 กิโลกรัมต่อวัน และมีขนาดบรรจุ 12 กิโลกรัม แต่ในปัจจุบันสามารถเก็บขยะได้ถึง 1.8 กิโลกรัมต่อวัน

ทุกวันนี้มีหน่วยงานของ Seabin 20 แห่งปฏิบัติการอยู่ทั่วโลก ด้วย Seabin 2,000 ตัว พวกเขาพยายามให้มี Seabin ขยายออกไปให้ทั่วท้องทะเลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมกับที่พยายามพัฒนาเจ้า Seabin ให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความยั่งยืน เช่น มีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ทั่วโลกหรือทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา แม้กระทั่งมีความคิดที่จะนำขยะที่เป็นพลาสติกมารีไซเคิลให้เป็น Seabin ตัวใหม่ขึ้นมา

Ceglinski บอกว่า “เป้าหมายของเราคือ การรีไซเคิลขยะให้ได้ 100% แต่มันต้องใช้เวลาในการคิดค้นและทดสอบตัวต้นแบบ เพราะ Seabin อาจด้อยคุณภาพลง เนื่องจากสร้างจากขยะรีไซเคิล” และสุดท้ายเราก็อยากให้ Seabin ถูกสร้างจากขยะพลาสติกที่มันเก็บได้ด้วยซ้ำ

Ceglinski ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน และคำปรึกษาจาก Mission Blue ซึ่งมีพันธมิตรกว่า 200 ราย ที่ทำหน้าทีเหมือนกับ The Seabin Project พวกเค้ามีเป้าหมายเดียวกันคือให้ผู้คนตระหนัก อนุรักษ์ และฟื้นฟู ท้องทะเล

ในระหว่างที่พัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อทำให้ Seabin มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมงานยังพัฒนาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์อีกด้วย พวกเค้าจ้างนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล มาคิดค้นหลักสูตรเกี่ยวกับโปรเจคของ บริษัท และให้โรงเรียนแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วม ซึ่งถ้าทุกคนมีความรู้และจิตสำนึกที่อยากจะลดมลพิษแล้วนั่นแหละจะเป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุอย่างแท้จริง

เช่นเดียวกันกับสตาร์ทอัพอื่นๆ Seabin ต้องเผชิญความท้าทายต่างๆ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช่ว่าทุกๆคนจะใช้มันเป็นอย่างเจ้าเครื่อง Seabin รวมไปถึงปัญหาด้านเงินทุน อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจจริงในการสร้างเครื่องมือที่สุดยอดขึ้นมา ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงาน ซึ่งนั่นจะทำให้การกำจัดขยะในท้องทะเลที่เป็นเหมือนฝันให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอน


src: greenmatters6234 2018-02-08 07:38:30