ตารางแคลอรี่ ผลไม้

ผลไม้

72

กล้วยตาก 1/2 ผล 60 kcal
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 60 kcal
กล้วยหอม 1 ผล 120 kcal
กล้วยเล็บมือนาง 2 ผล 60 kcal
กล้วยไข่ 1 ผล 60 kcal
ขนุน 2 ยวง 60 kcal
ชมพู่ 2-3 ผล 60 kcal
ชมพู่เมืองเพชร 2 ผล 60 kcal
ทุเรียนกระดุม 100 กรัม 129 kcal
ทุเรียนชะนี 100 กรัม 165 kcal
น้อยหน่า 1/2 ผล 60 kcal
ฝรั่ง 1/2 ผล 60 kcal
ฝรั่งกลม (สาลี่) 1/2 ผล 60 kcal
พุทรา 4 ผล 60 kcal
มะกอกฝรั่ง 3 ผล 60 kcal
มะขามหวาน 2 ฝัก 60 kcal
มะขามเทศ 3 ฝัก 60 kcal
มะปรางสุก 3 ผล 60 kcal
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 4 ชิ้น 60 kcal
มะม่วงอกร่องสุก 4 ชิ้น 60 kcal
มะม่วงเขียวเสวย 1/2 ผล 60 kcal
มะยม 15 ผล 30 kcal
มะละกอ 8 ชิ้นพอคำ 60 kcal
มะเฟือง 1/2 ผล 60 kcal
มะไฟ 15 ผล 60 kcal
มังคุด 4 ผล 60 kcal
ระกำ 4 ผล 30 kcal
ลองกอง 10 ผล 60 kcal
ละมุด 1 1/2 ผล 60 kcal
ลางสาด 10 ผล 60 kcal
ลำไย 4 ผล 60 kcal
ลิ้นจี่ 4 ผล 60 kcal
ลูกตาลอ่อน 1 1/2 ผล 60 kcal
ลูกพลับ 1/2 ผล 60 kcal
ลูกเกด 15 เม็ด 60 kcal
สตรอวเบอร์รี่ 6 ผล 60 kcal
สละ (หวาน) 3 ผล 30 kcal
สับปะรด 8 ชิ้นพอคำ 60 kcal
สาลี่หอม 1 ผล 60 kcal
ส้มเขียวหวาน 1 ผล 60 kcal
ส้มเช้ง 1 ผล 60 kcal
ส้มแป้น 1 กิโลกรัม 340 kcal
ส้มโอ 1 กลีบ 60 kcal
องุ่น (หวาน) 15 ผล 60 kcal
องุ่น (เปรี้ยวอมหวาน) 20 ผล 60 kcal
อ้อยควั่น 5 ชิ้น 60 kcal
เงาะ 4 ผล 60 kcal
เชอรี่ (มาราชิโน) 4 ผล 60 kcal
เนื้อมะพร้าวอ่อน 100 กรัม 77 kcal
แก้วมังกร 8 ชิ้นพอคำ 60 kcal
แคนตาลูป 8 ชิ้นพอคำ 30 kcal
แตงโม 1 กิโลกรัม 250 kcal
แตงโม 1 ชิ้นพอดีคำ 60 กรัม 15 kcal
แตงไทย 8 ชิ้นพอคำ 30 kcal
แอปเปิ้ล 1/2 ผล 60 kcal
มะกอกแช่อิ่ม 5 ผล 135 kcal
มะขามคลุก 6 เม็ด 10 kcal
มะดันแช่อิ่ม 1 ผล 60 kcal
มะม่วงน้ำปลาหวาน 5 ชิ้น 165 kcal
มะยมหยี 5 เม็ด 135 kcal
มะยมเชื่อม 5 เม็ด 135 kcal
ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 110 kcal
ลำใยในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 180 kcal
อัพไซด์ดาวน์เค้ก 1 ชิ้น 395 kcal
เค้กกล้วยตาก 1 ชิ้น 305 kcal
เค้กกล้วยหอม 1 ชิ้น 370 kcal
เค้กช็อคโกแลต 1 ชิ้น 275 kcal
เค้กเนย 1 ชิ้น 255 kcal
เค้กเนยแต่งหน้า 1 ชิ้น 405 kcal
เค้กใบเตย 1 ชิ้น 250 kcal
เฉาก๊วย 1 ถ้วย 90 kcal
เนื้อมะพร้าวแก่ 100 กรัม 312 kcal